Skidbasen ska vara fri från vax före behandling - borsta bort eventuellt kvarvarande vax (rena baser som ofta har behandlats med fluorvaxer med vaxborttagningsmedel)
 GG Öppna produkten och tryck in säkerhetspluggen i svampen
 
Fördela GG-produkten jämnt på ytan
 Alternativt, polera beklädnaden lätt med en bomullstrasa (inte en mikrofiberduk).
 
 
Efter 5 minuters exponering varar GG minst 1 dag i backen
 Efter 12 timmars exponering håller GG-produkterna minst 7 dagar i backen